Start

Start
Start 2020-12-25T16:38:35+00:00

Vi erbjuder konsultation i form av mentorskap, systemarkitektur, avancerad programmering, automatiserad testning, mikrotjänster och mycket annat.

Referenser

WSP Sverige, Umeå – 2019, 2020, 2021

Huvudarkitekt, ledande utvecklare och team-mentor för utveckling av mikrotjänstbaserad applikation för Azure Kubernetes Services. (2020-)
Förstudie gällande mikrotjänstbaserad applikation baserad på Azure Service Fabric. (2019
Utredning av databasprestanda SQL-server. (2019)

Nordic Light AB, Skellefteå – 2012, 2017-2019, 2020

Utveckling av .NET-applikation för programmering av drivdon för LED-armaturer med NFC. (2020)
Utveckling av tjänst för streaming av datafiler med .NET Core 2.1 Web API. (2019)
Utveckling av WPF-applikation för certifieringstest, provisionering och firmware-uppladdning till Atmel-baserad hårdvaruplattform. (2017-2019)
Utveckling av program för styrning av CNC-maskin och spektrometer för automatiskt kvalitetskontroll av LED-lister. (2012)

Elecosoft Consultec AB, Umeå – 2017/2018

Presandaoptimering för 3D-scengraf (2019)
Implementation av algoritm för FE-analys av KL‐träkonstruktioner, portning från MatLab till C#.(2019)
Implementation av 2D FEM-meshing i C# för befintlig beräkningsprogramvara. (2018)

Elecosoft Plc, England – 2015

Konsultation vid utveckling av 3D-geometri och grafik för Elecosoft BIM Viewer.

Norrsten AB, Burträsk – 2012
Utveckling av nytt CAD-program för design av gravstenar.