Systemutveckling

Home/Systemutveckling
Systemutveckling 2017-04-11T09:21:13+00:00

Systemutveckling

Behöver ni en systemarkitekt till ert projekt? Har du en bra ide till ett program men tycker det är svårt att formulera kraven?

Med lång erfarenhet inom systemdesign och programutveckling inom många olika branscher kan vi hjälpa dig med allt från analys och design till programmering.

Inom analys och design jobbar vi främst med domändriven design (DDD) som är en metod att analysera och designa komplexa system utifrån verksamhetens krav. DDD bygger på ett nära, och genom hela utvecklingsprocessen återkommande, samarbete mellan systemutvecklare och verksamhetsexperter för kravinsamling och för att beskriva verksamheten i form av en eller flera modeller. Begreppsbeskrivning och modeller utgör sedan underlag för programutvecklingen.

Vi skapar helt skräddarsydda system och applikationer till både små och stora företag. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet inom system- och webutveckling där vi bland annat jobbar med .NET, C#, C++, OpenGL, PHP, ASP.NET och WCF samt databaser som MySQL och SQL Server

Programmering

Vi har en gedigen kunskap inom flera olika programspråk, tekniker och verktyg, både äldre och nytillkomna. Framförallt arbetar vi  med utveckling i Windows-miljö med .NET och har även erfarenhet från utveckling på Linux.
Primärt jobbar vi med programspråken C#, C++, C++/CLI , Javascript och Angular2/TypeScript.  Som utvecklingsverktyg används främst Visual Studio, Resharper, TFS, Git, mm. MySql och SQL-Server tillsammans med Entity Framework, är ett par av de databaser vi arbetar med. Behöver du använda C++-bibliotek i din .NET applikation? Vi hjälper dig att åstadkomma detta med hjälp av C++/CLI.

Testdriven utveckling (TDD)

TDD blir mer och mer ett accepterat hjälpmedel bland utvecklare för att höja kvaliteten på utvecklade komponenter genom automatiserade enhetstester. Tester som kan köras kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen. Man behöver dock designa sin applikation för testbarhet redan från början för att uppnå optimalt resultat.

Enhetstester måste skrivas på ett strukturerat sätt och med eftertanke. Annars är risken stor att underhållet av testerna blir ohanterligt när komponenter ändras och att testerna blir inaktuella och förlorar sin betydelse. Men korrekt använt är automattestning ett ovärderligt hjälpmedel för att höja kvaliteten på mjukvarukomponenter och för att kunna bevara den genom applikationens livscykel. Automattestning spar också tid!

Behöver du hjälp och råd för att designa för automatisk enhetstestning och skriva strukturerade tester så kan vi hjälpa dig. Vi hjälper också till med att välja verktyg för din testning.

Beteendedriven utveckling (BDD)

TDD är en ”bottom-up” metod för att testa enskilda komponenter som dock inte är tillräcklig för att testa en integrerad applikation. För detta är BDD ett bra komplement. BDD är en ’top-down’ metod där man genom exekverbara testspecifikationer kan beskriva och testa kompletta funktioner i en applikation.  Man kan säga att med TDD testar man att man gör saker rätt, med BDD testar man att man gör rätt saker.