Geometri/Grafik

Home/Geometri/Grafik
Geometri/Grafik 2017-04-11T09:26:30+00:00

3D-grafik med OpenGL och scengrafer

OpenGL är ett generellt, plattformsoberoende API för 2D- och 3D-datorgrafik och ses av många som industristandard, speciellt inom CAD/CAM. Det API som OpenGL tillhandahåller kan dock vara lite svårt att hantera på ett produktivt sätt. Genom att använda en så kallad scengraf kan man arbeta objektorienterat med data och behöver inte arbeta med det lågnivå-API som OpenGL är. Därmed kan man på ett effektivt och mer produktivt sätt hantera komplexa kombinationer av grafiska objekt.

OpenScenGraph är en högpresterande, plattformsoberoende scengraf som vi har mångårig erfarenhet av. OpenSceneGraph är open source, skrivet i C++ med hög prestanda och baseras på OpenGL. Med hjälp av C++/CLI är en integration av OpenSceneGraph i .NET-baserade applikationer också möjlig.

Vi skapar helt skräddarsydda system och applikationer till både små och stora företag. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet inom system- och webutveckling där vi bland annat jobbar med .NET, C#, C++, OpenGL, PHP, ASP.NET och WCF samt databaser som MySQL och SQL Server

3D-grafik för webben, WebGL

Vill du visa 3D-modeller på webben?  Tillgängligt var som helst, även på din läsplatta eller i din telefon. Vill du slippa programinstallationer som måste distribueras till alla dina användare.

Äntligen är webben mogen för äkta 3D direkt i webbläsaren! Med hjälp av WebGL kan webbläsaren direkt utnyttja den GPU som används för 3D-beräkningar. WebGL är en plattformsoberoende standard som med javascript kan anropa datorns grafikhårdvara för att producera interaktiv 3D-grafik direkt i webbläsaren.

Intressant, eller hur? Kontakta oss för mer information.